Byla otevřena v r. 1983. Je dlouhá 9 km a vede z parkoviště ve Dnebohu přes Drábské světničky a Mužský do Příhraz. Má 12 zastávek označených číslem a bílým čtvercem se šikmým zeleným pruhem, přičemž u každé je umístěn informační panel.  

Zastávky :

1. Dneboh - základní informace, + mapa
2. Kavčina - název osady, která byla dne 27. 6. 1926 zničena sesuvem
3. Geotropismus - skupina borovic šavlovitého vzrůstu (následek sesuvu)
4. Sesutý skalní blok (náčrtek a popis sesuvu)
5. Drábské světničky - historie skalního města a hradu
6. Hrada - přirozené lesní porosty - informace o původních porostech skalních měst
7. Hrada - rozsáhlé archeologické naleziště
8. Teplomilná vegetace - skalní step
9. Studený průchod - teplotní inverze
10. Pseudokrasová propast - výtvor vzniklý výmolovou činností vody
11. Mužský - geologický útvar spamátníkem na prusko-rakouskou válku r.1866
12. Příhrazy - základní informace, + mapa